Halep ve İstanbul Müzikleri Arasındaki Etkileşim Üzerine Bir Araştırma Semineri

Nefes Derneği, İstanbul Araştırmaları ve Çalışmaları Enstitüsü ile ortaklaşa olarak, Mayıs 2021’de İstanbul ve Halep arasındaki 100 yıl önceki müzikal ilişkiyi, müzikal etkiyi ve iki şehir arasındaki önemli deneyim alışverişini, müzik teorilerini ve melodileri tartışmak üzere bir araştırma oturumu düzenledi. Araştırma oturumu müzisyen ve araştırmacı İbrahim Muslimani tarafından sunuldu ve İstanbul Türk Konservatuarı’ndan Daria Turkan görüşmeci olarak yer aldı.

Program: Araştırma, Teknik Dokümantasyon ve Mirasın Korunması

Tarih 15 Haziran 2021

Konum: çevrimiçi

Katılımcı sayısı: 500 seyirci

https://twitter.com/NefesArtCulture?ref_src=twsrc%5Etfw