Halep’ten Kahire’ye Osmanlı Klasik Arap Müziği

Proje: “Halep’ten Kahire’ye Osmanlı Klasik Arap Müziği”

Projenin ilk aşamasında (Ocak 2023, Birleşik Krallık) İbrahim Muslimani, Londra’daki King’s College ve Oxford Üniversitesi’nde iki panel tartışmasına ve iki konsere katıldı. British Council tarafından finanse edilen bu ortak projede, Londra’daki King’s College ve Orta Doğu Merkezi (St Antony’s College), Ertegün House ve Oxford Maqam gibi diğer ortaklarla iş birliği yapıldı.

British Council’ın Yaratıcı İş birliği programı kapsamında finanse edilen çalışma, Halep ile yirminci yüzyıl Kahire’sindeki Muvaşahat geleneği arasındaki bağlantıları ve farklılıkları araştırıyor. Nawa Band’den (Gaziantep, Türkiye) İbrahim Muslimani ve Birleşik Krallık’ın en önde gelen klasik Arap müzik grubu Oxford Maqam’ın yer aldığı proje, Halep ve yirminci yüzyıl Kahire’sindeki Muwashahat geleneği arasındaki bağlantıları ve farklılıkları araştırıyor. Proje, Osmanlı Arap dünyasındaki kültürel bağlantıları tarih ve coğrafya üzerinden inceleyerek Türkiye ve Birleşik Krallık’taki müzik gruplarının yaratıcılığını, kültürel diyaloğunu ve akademik araştırmalarını geliştiriyor.

İş birliği kapsamında bir panel (Contexts and Frameworks for Ottoman-Arab Cooperation), iki konser (Ottoman-Arab Classical Music, from Aleppo to Cairo) ve Londra ve Oxford’da atölye çalışmaları düzenlendi.

Projenin ikinci aşamasında (Türkiye), King’s College’dan Profesör Martin Stokes, projeyi tamamlamak ve işbirliği ve değişim sürecini devam ettirmek için Maqam Oxford ile birlikte Gaziantep Üniversitesi ortaklığında Nefes Sanat ve Kültür Vakfı ile bir panel, konser ve atölye serisine katılmak üzere Gaziantep’e gidecek.

 

Proje tarihi: Kasım 2022- Ekim 2023

Katılımcılar: 8

Yararlanıcılar: 350

https://twitter.com/NefesArtCulture?ref_src=twsrc%5Etfw