İki Dil Bir Nefes

Kurucu üyelerimizin girişimi ile hayata geçen ve derneğimizin kuruluşuna da önayak olan “İki Dil Bir Nefes” projesi kapsamında Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri birimi ve Gaziantep Üniversitesi Konservatuar’ı bölümü ilk ortaklarımızdı. Proje sonunda Suriyeli ve Türkiyeli üniversite öğrencileri 3 aylık bir eğitim sürecinin ardından ritim, koro ve halk danslarından oluşan bir performans sergiledi. Bu süreçte TDP ,Hollanda Dış İşleri Bakanlığınca desteklenen ve üniversitedeki Suriyeli öğrencilerin akademik ve sosyal entegrasyonunu da destekleyen burs projesi çerçevesinde, finansal ve idari destek sunarken; GAUN konservatuvarı eğitmen ve müzisyenleri ile ortaklarımız oldu. “İki Dil Bir Nefes” eğitim ve performansları 2017’de kurucularımız tarafından başlatıldığından bu yana GAUN Öğrenci Festivali dahilinde her sene gerçekleştirilmektedir.

https://twitter.com/NefesArtCulture?ref_src=twsrc%5Etfw