Bir Umut Olsun

“Bir Umut Olsun” projesi, 6 Şubat Depreminin ardından Gaziantep Şehri’nde kültürel ve sanatsal canlanmaya önemli destek sağlamayı ve topluluk üyelerinin kalbine umut aşılamayı amaçlamaktadır. Proje, çocukların ve gençlerin psikolojik travmayı ve istikrarsızlığı aşmalarına yardımcı olmayı, normale dönme ve sanatsal pratiklere geri dönmelerini desteklemeyi hedeflemektedir.

Hibe, Ağustos 2023’ten Aralık 2023 sonuna kadar Nefes Müzik ve Sanat Okulu’nda 10 ila 24 yaş arası 40 çocuk ve gencin eğitim masraflarını karşılamaktadır.

Öğrenciler aşağıdaki disiplinlerde kabul edilecektir:

  1. Tiyatro
  2. Hat Sanatı
  3. Resim
  4. Müzik (Şan, Ritim, Kanun, Ud, Ney, Piyano, Gitar, Keman)

Ayrıca, proje haftalık atölyeler (Müzikal Kültür) ve koro çalışmaları düzenleyerek sosyal uyumu ve dayanışmayı artırmayı amaçlamaktadır. Bu oturumlar, topluluk buluşmaları, diyalog ve düzenli sanatsal etkinlikler için bir fırsat sunarak sanatın toplumsal iyileşme üzerindeki etkisini ve kültürün kamusal yaşamdaki rolünü teşvik etmektedir.

https://twitter.com/NefesArtCulture?ref_src=twsrc%5Etfw