Nefes Sanat ve Müzik Okulu Öğretmen ve Öğrencilerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi

“Nefes Sanat ve Müzik Okulu Öğretmen ve Öğrencilerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi” Projesi:

Bu proje, Müzik Okulu müfredatının tasarımı ve uygulanmasındaki temel ihtiyaçları karşılamak ve müzik yapımı ile eğitimi arasındaki bağlantıları güçlendirmek için gereken yaratıcı becerileri ve yetkinlikleri geliştirmek için Müzik Okulu’ndaki öğrencilerin ve öğretmenlerin kapasitelerini geliştirmeyi amaçladı. Nefes, ağ oluşturma, teknik beceri düzeyini yükseltme ve geliştirme amacıyla uzmanlar, kuruluşun kadroları ve yararlanıcılar arasında atölye çalışmaları sunmak ve programlamak için sürekli olarak çalışmaktadır.

Proje faaliyetleri:

  • Suriye, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından uzmanlar ve müzisyenlerle teknik atölye çalışmaları yürütmek
  • Nefes Sanat ve Müzik Okulu öğretmenlerinin mesleki becerilerini artırmak için özel oturumlar düzenlemek
  • Okul öğrencileri için özel atölye çalışmalarının sağlanması

Proje tarihi: 2020- Proje süresi: 3 ay

Yararlanıcı sayısı: 60 kız ve erkek öğrenci ve 6 öğretmen

https://twitter.com/NefesArtCulture?ref_src=twsrc%5Etfw