Halep’ten Nefesler

Proje: “Halep’ten Nefesler”

Halep’ten Nefesler projesinde besteci İbrahim Muslimani, bazılarını kendisinin bestelediği sekiz parçalık bir müzik koleksiyonu sunuyor. Kendi besteleri dışındaki besteler ise Halep kentinin sanatsal hafızasını ifade ediyor ve onunla birlikte dünya çapında seyahat ediyor. Müzikal parçalar Sufi, Endülüs ve Gazal şiirleri arasından lirik, enstrümantal ve ritmik olanlar da dahil olmak üzere yeni ve eski melodilerle çeşitlilik gösteriyor. Bu proje, Halep’in yüzlerce yıl öncesine uzanan müzikal soluğunu, İbrahim’in içinden geldiği klasik müzik deneyimindeki yenilenme mücadelesini ve yeni kompozisyondaki çağdaşlık olasılığını ifade ediyor.

Lübnan’daki Al-Mawred Al-Thaqafy ve Nefes Sanat ve Kültür Vakfı’nın yapım hibeleri bu projeyi desteklemektedir.

Tarih Mayıs 2023- Aralık 2023

https://twitter.com/NefesArtCulture?ref_src=twsrc%5Etfw