Sanat Eğitimi Programı

Sanat Eğitimi Programı:

Bilgi ve öğrenme konusu, Nefes Derneği’nin kuruluşundan bu yana, kültürel aksiyonun durumunu ve özellikle de psikolojik travma ve izolasyonun yanı sıra kimlik kaybıyla karşı karşıya kalan toplulukların, istikrar ve refahı üzerindeki etkisini ve rolünü değerlendirerek yol aldığı çalışma planının önemli bir bölümünü oluşturur. Dernek ekibi, genel olarak gençleri ve ergenleri özel olarak da çocukları, içinde yaşadıkları koşulların bir sonucu olarak kültürel kimliklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakan fırsatların eksikliğini ve bu eksikliğin iş, sanatsal ve kültürel üretim ve gelişime katılımlarında da benzer bir ifade eksikliğine yansımasının yaratacağı büyük bir boşluğu fark etmiştir.

Bu nedenle Dernek ekibi, sanatsal eğitime erişimi sağlamak ve kültürel kimlikleri çeşitlilikleri içinde korumak amacıyla herkese eşit fırsatlar sunmaya odaklanan teknik bir kültürel eğitim programı oluşturmak ve uygulamak için sahip olduğu farklı deneyimlere yatırım yaptı.

Nefes, eğitim programında aşağıdaki dört noktaya odaklanıyor:

 1. Çeşitlilik:
 • Teknik eğitimde referanslar, araçlar ve deneyimlerde çeşitlilik ve esneklik.
 1. Liderlik ve Yenilikçilik:
 • Öğrencilere yeteneklerini geliştirecek ve teknik alanlardaki gelişim ve yeniliklere eş zamanlı olarak liderlik edecek araçların verilmesi.
 • Sanatsal yaratıcılığı geliştirmek için tasarım eleştirel düşüncesini kullanmak.
 • Sanatın modern teknik ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmasını desteklemek.
 1. Paylaşım:
 • Tüm yaş gruplarını sanatı öğrenmeye teşvik etmek.
 • Bilgi ve bilim insanlarının teknik ve bilgi deneyimlerini programın etkinlikleri ve projeleri aracılığıyla paylaşmalarını teşvik etmek.
 1. Kadroların yeteneklerini geliştirmek ve yükseltmek:
 • Çeşitli uzmanlık alanlarındaki kadroların bilgi kapasitesini oluşturmak ve yükseltmek ve uzmanlıklarını sürekli kılmak.
 • Hedef grupların koşullarına ve genel bağlamına uygun sanat eğitimi müfredatının geliştirilmesi.

Uzmanlık Alanları:

Müzik – Tiyatro – Şiir ve Edebi Yazı – Kaligrafi – Resim – Fotoğraf – Sinema.