Kanun Sınırsızlığı

Kültür için Alan programının finansal desteği, Nefes Kültür Sanat Derneğinin sanat ve proje koordinatörlüğü ile hazırlanan bu proje, Suriyeli kanun sanatçıcı Yammen Jazbeh’in 20 senelik kanun çalışmalarının ürünü olan ilk albümünün hazırlanması hedefi ile 2018 yazında hayata geçmiştir. Adından anlaşılacağı üzere Jazbeh’in bu albüm çalışması, dünya klasiklerinden seçtiği 5 eser ve kendi bestesi olan 5 eser üzerinden kanunun teknik ufkuna dair bir iddia niteliği taşımaktadır.

Klasik eserler Batı, Türk, Arap ve Azeri klasiklerinin zor ve nadide örnekleridir. Klasik parça seçimlerinde, teknik yüksekliği önceleyen Jazbeh, kanunun icra ufkunun sadece oryantal müzikle sınırlı olmadığını dinleyiciye göstermek ister. Jazbeh’in bu amacı, içinde yaşadığı Arap müziği itibari ile aldığı kanun eğitimini aşmak üzere Türk müziğinde kanun icrasına yoğunlaştığı bir süreçte, müzikal anlamda başladığı sınır aşımını bedenen de yaşamak zorunda kalışıyla daha da anlamlı hale gelir. Zira 2015’in Ekiminde Suriye’den çıkması kaçınılmaz hale gelen Jazbeh’in albümdeki kendine ait besteler bu sürecin öncesi ve sonrasındaki sancı ve çoşkuyu yansıtmaktadır.

Albumun tüm prova, kayıt, mix mastering çalışmaları Gaziantep’te tamamlanmıştır. Bazı eserlere perküsyon, ney, keman ve vokal eşlikleri düzenlenmiştir. Bu anlamda albüm kayıt süreci Suriye, Türkiye ve Avrupa’dan müzisyenlerin bir arada çalışma ve üretme imkanı yakaladığı verimli bir sosyal altyapıyı da hayata geçirmiş ve gelecek fikirler için zemin sağlamıştır.