آخر الأخبار

والأنشطة
Kültür için Alan ve Nefes Kültür Sanat

Kültür için Alan ve Nefes Kültür Sanat

Gaziantep, artık sadece iç göç değil dış göçü de yaşayan bir şehir olmasına rağmen, şehir mekanında sanatın, sanatsal üretimin görünürlüğünün olmadığı bir şehir olmaya devam ediyor.
Yerel yönetimin Gaziantep’i bir sanat ve kültür şehrine dönüştürmek için normalden fazla sanat merkezi açmasına ve etkinlik düzenlemesine rağmen, şehir halen gündelik bir uğrakta kültür sanatla ilgilenen insanların buluşması, bir arada zaman geçirerek fikirsel etkileşime girebileceği ve üretimi destekleyen hiçbir sosyal mekanı bünyesinde barındırmıyor. Bu ihtiyacın eksikliği Suriye’den gelen ve Halep gibi kültür sanat bağlamında şehir kültürüne alışmış sanatçı ve sanat severler tarafındansa daha net bir şekilde algılanıyor. İnsan soruyor, Gaziantep’te bu tarz bir buluşma ve ortak üretim mekanını kurmak ve sürdürülebilir kılmak bu kadar imkansız mı?
Derneğimizi kurup, dernek bünyesinde kendi imkanlarımızla açıtığımız müzik derslerini yaparken ortaya çıkan net bir durum oldu. Bu dersler katılımcılara kalıcı sanatsal beceri sağlarken, bu konularla ilgilenen insanların buluşması ve bu çerçevede sosyalleşmeleri adına da bir zemin sağlıyordu. Küçük bir ofis dahi yeri geldiğinde hem müzik hem muhabbet üreten bir buluşma mekanına dönüşebiliyordu. Bu süreçte netleşen katılıma açık, çok kültürlü bir kültür sanat mekanı kurma fikrimiz itibari ile çalışmalar yürütürken ismiyle müsemma olan Kültür için Alan programı ile tanıştık. Program İstanbul ve Ankara gibi sanat merkezleri dışındaki illerde sanatsal kurum ve aktörleri gün yüzüne çıkarmak ve farklı yerelliklerdeki kültür sanata dair kaynakları kollektifleştirerek yerel imkanları ve kapasiteyi çoğaltmayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışılan ilk iller İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır. İlk senesini tamamlayan program itibari ile, bu illerde 5 sanat projesi hayata geçirildi.
Program şimdilerlde projelerin çıktıları üzerinden farklı etkinlik programları oluşturularak proje çıktılarının kendi illeri dışında da sahne almaları, seyirci ve paydaşlarla buluşmasını sağlıyor. Aynı anda bünyesinde tamamlanmış bir proje ürünü olmayan ancak bu illerde kurduğu ortaklıklar sayesinde ulaştığı sanatsal üretimlere de sahne sağlayarak destek oluyor. Görünen o ki, kültür sanat için mekan yaratmak kültür yönetiminden gelen farklı perspektifleri bir arada düşünmeyi herkes için şart koşuyor. Mekan sabit bir adres olmaktan çıkıp üzerinde hareket edebileceğiniz ve o ölçüde üretken kollektif bir haritaya dönüşüyor. Baştaki sorunun henüz net bir cevabı olmasa da şu bir gerçek ki Kültür için Alan Gaziantep’de yerleşik bir kültür sanat mekanı kurmak ve sürdürülebilir kılmak  isteyen Nefes Kültür Sanat için ciddi sorular sordurup, ufuklar açmaya ve imkan sunmaya devam ediyor.

Author: