Hakkımızda

Nefes Kültür Sanat Derneği

İnsan nefesiyle ruhunun farkına vardı ve bu nefesi kavramaya çalışırken kamışa üfledi, müzik böyle doğdu.  Sonra nefesini şekillendirdi, söz ve bilgi beden buldu. Sıkıcı bir kış günü soğuk cama nefesini üfledi, oluşan beyaz buğuyu seyretti, sinema işte o günden beri varlığını sürdürüyor.

Nefes insan ruhuna özgü tüm anlamların ifade bulma ihtiyacını varlığında toplar. Yaşam nefesle başlar. Bu ilk nefesin yolculuğu , bir tekrarın değil, onu sarmalayan diğer tüm nefeslerin de ifade bulmasının imkanıdır.

Müzik ve sanata ilgili Suriyeli ve Türkiyeli bir topluluk tarafından kurulan Nefes, çocuklar ve gençlerin ihtiyaç duyduğu temiz havanın eğitim, üretim, sanatsal ve kültürel ifade olduğuna inanır.

Nefes derin ve zengin kültürel mirası sahiplenirken, geleneksel sanatsal formları aşan kültürler arası bir grup olarak kendini var etmenin peşindedir. Ekibinin kültürel ve akademik  bilgi birikimi ile Nefes, geleneksel sanatsal ve kültürel ifadelerin varlığını tanımak konusunda farkındalık yaratmak için kültürel mirasın korunması kadar, yeni formlarda varlık bulması ve yaygınlaşmasının yollarını arar.

Nefes üç araç ile çalışır:

-Uygulama: kültürel faaliyet ve etkinliklerin gerçekleşebileceği uygun mekanlar yaratmak.

-Güçlendirme: birey ve toplulukların kendini ifade etmeleri, kültürel ve sanatsal beceriler edinmeleri ve kültürel araştırmalarını desteklemeleri amacıyla kapasite gelişimlerini sağlamak.

-Yaratıcılık: farklı kültürler arası etkileşimi arttırmak için kültürel ve sanatsal eser üretimini  destekleyen araçlar üretmek,yerel ve uluslararası sanatçı ve kültürel organizasyonları içine alan ağlar üzerinden kültürel diyaloğu özendirmek için sürekli ve bütünleşik çalışmak.

Nefes insanın bir ömürlük yoldaşı ise, neden bu nefesi yaratıcılığa yorup güzellik ve aşkın ifadelerini çoğaltmayalım?

Bu vizyon ile nefes kültür sanat derneği ,savaşın olmadığı barışçıl huzurlu ve sevgi dolu bir dünyada kültürel ve sanatsal yeni alanlar yaratacağına inanmaktadıra

-Çocuk ve gençlere ulaşarak yaratıcılıklarını keşfedecekleri yollar açmak.

-Çocukları,gençleri farklı kültürlere ve farklılığa açık olmak ve içinde yaşadıkları topluluklarda kendi kültürlerini ifade edebilmeleri konusunda cesaretlendirmek.

-Kültürel diyalog ve dünya kültürleri hakkında deneyim sağlayacak mekanlar yaratmak.

-Diğer kültür organizasyonları ile ortaklaşarak, savaş ve çatışmadan zarar görmüş toplulukların kültürel yeniden inşasına katkıda bulunmak.

-Risk altında ve unutulan kültürel mirasın korunması amacı ile profesyonel araştırma ve icra çalışmaları yürütmek.

Yönetim Kurulu Başkanı: Ibrahim Muslimani